Optimale op testkits gebaseerde interventiestrategie voor verspreiding van epidemieën in heterogene complexe netwerken

Optimal test-kit-based intervention strategy of epidemic spreading in heterogeneous complex networks
We stellen een deterministische compartimentele etalagepop van infectieziekten voor die de controlekits beschouwt als een noodzakelijk ingrediënt voor de onderdrukking en mitigatie van epidemieën. Er wordt een rigoureuze simulatie (met een analytisch argument) aangeboden om de efficiënte korting van de uiteindelijke uitbraakmeting en de hoogte van een infectie te onthullen als een operatie van fundamentele replicahoeveelheid in een enkele patch.
Om de indruk van menselijke migratie op lange en korte afstand tussen de vele patches te beoordelen, denken we bovendien aan heterogene netwerken, de plaats waar de lineaire diffuse connectiviteit wordt bepaald door de community-hyperlinkconstructie.
We verifiëren numeriek dat implementatie van controlekits in een fractie van knooppunten (patches) met grotere niveaus of tussencentra de hoogte van een infectie aanzienlijk kan verminderen (naast de uiteindelijke uitbraakmeting).
Er wordt een op matrix gebaseerde analytische therapie van de volgende generatie aangeboden om de belangrijke overdrachtswaarschijnlijkheid in uw hele gemeenschap voor het begin van epidemieën te achterhalen. Ten slotte wordt de optimale interventietechniek gevalideerd in twee actuele netwerken: de wereldwijde luchthavengemeenschap en de transportgemeenschap van Kolkata, India.

Vergelijkende evaluatie van immunochromatographic  check  kits  gebruik te maken van somatische antigenen van volwassen Opisthorchis viverrini en IgG en IgG4-conjugaten voor serodiagnose van menselijke opisthorchiasis

Krachtinfecties van mensen met Opisthorchis viverrini en Clonorchis sinensis die een lange tijd beslaan, kunnen leiden tot levensbedreigende pathologie voorafgaand aan cholangiocarcinoom (CCA), dat normaal gesproken een slechte prognose heeft. Serologische instrumenten kunnen helpen bij het parasitologisch onderzoek bij de medische prognose en bij het screenen op gevaar voor CCA.
We hebben nieuwe immunochromatografische controlekits ontwikkeld die gebruik maken van een oplosbaar, somatisch weefselextract van volwassen O. viverrini-wormen als een antigeen en colloïdaal goudgelabelde conjugaten van IgG- en IgG4-antilichamen, en evalueerden de diagnostische waarden van elk van de OvSO-IgG- en OvSO-IgG4-kits .
Voor de prognose van individuele opisthorchiasis bij de mens waren de diagnostische gevoeligheid, specificiteit en constructieve en ongunstige voorspellende waarden met 95% betrouwbaarheidsintervallen binnen de OvSO-IgG-apparatuur 86,6% (78,9-92,3), 89,5% (84,2-93,5), 82,9% (74,8-89,2) en 91,9% (87,0-95,4), terwijl de 75% (65,9-82,7), 98,4% (95,5-99,7), 96,6% (90,3-99,3) en 87% (81,7-91,2 ), respectievelijk, voor de OvSO-IgG4-apparatuur op de prevalentie van een infectie van 37,1%.
Drieëntwintig (76,7%) en 14 (46,7%) van 30 clonorchiasis-sera bevestigden constructieve reactiviteit met respectievelijk de OvSO-IgG- en OvSO-IgG4-kits. Er was 84,1% (κ-waarde = 0,649) overeenstemming tussen de 2 kits, wat statistisch van vitaal belang was (p <0,001). Elke ICT-kit kan worden gebruikt als snelle en eenvoudige diagnostische instrumenten op het zorgpunt, en daarom kunnen de OvSO-IgG- en OvSO-IgG4-kits helpen bij het uitbreiden van de mogelijkheden voor de medische prognose van menselijke opisthorchiasis en clonorchiasis. Deze kits kunnen nuttig zijn in grootschalige onderzoeken in endemische gebieden waar beperkte medische diensten of mogelijkheden zijn.

Validatie, certificering en registratie van de veterinaire diagnostische  controle  kits  door de World Organisation for Animal Health secretariaat voor de registratie van diagnostische  kits

Op het gebied van validatie van diagnostische controles hebben de referentielaboratoria van de Wereldorganisatie voor dierenwelzijn (OIE) een centrale positie en voorzien ze de wereldwijde groep van neutrale aanbevelingen en hulp bij de keuze, verbetering en validatie van diagnostische controles, die gebruikt voor de specialistische aandoeningen waarvoor ze zijn bestemd.
Nationale RL’s vormen een nuttige operatie ter ondersteuning van de introductie, voortdurende validatie en bruikbaarheid van gevalideerde diagnostische controles in overeenstemming met wereldwijde vereisten. Geschoolde werknemers met diepgaande informatie over dergelijke methoden en toegang tot gespecialiseerde diensten voor het uitvoeren van werk kunnen worden gevonden om aanpassingen of ontwikkelingen in knowhow te observeren.
Ze denken na over hun relevantie en waarde voor de zich ontwikkelende diagnostische controlebehoeften. Referentielaboratoria hebben doorgaans een breed mandaat voor het koppelen van analyse- of verbeteringsprogramma’s aan oefeningen en bewakingsacties om te profiteren van de continue evaluatie en, indien essentieel, verbetering van diagnostische instrumenten. Referentielaboratoria houden of hebben toegang tot onderscheidende organische archieven (geïdentificeerde constructieve en ongunstige patroonpopulaties) en produceren wereldwijde referentie-eisen, die elk erg belangrijk zijn bij het vaststellen van de vereiste en gedetailleerde validatie van elke diagnostische controle.
Referentielaboratoria treden zowel afzonderlijk als in samenwerkingsverbanden op met verschillende RL’s of wetenschappelijke instituten, maar daarnaast, indien nodig, en onpartijdig, met het bedrijfsleven, om ervoor te zorgen dat nieuwe controles worden gevalideerd in overeenstemming met de OIE-vereisten. Ze promoten en passen formele programma’s van hoge kwaliteitsborging toe (samen met programma’s voor bekwaamheidstests) voor nieuw gevalideerde controles, zorgen voor voortdurende monitoring en naleving van de vereisten, of stellen, indien vereist, eventuele beperkingen of onzekerheden vast.
Referentielaboratoria publiceren informatie over de validatie van cheques in de wetenschappelijke literatuur en op gerelateerde websites, naast het verspreiden van informatie op workshops en wereldwijde conferenties. Bovendien zullen zij coaching bieden binnen de processen en methoden die ten grondslag liggen aan de validatie van controles.

Diagnostische efficiëntie van een snelle immunochromatografie  Bekijk  Apparatuur  voor het opsporen van hondenparvovirus Een infectie

Bij honden is canine parvovirus (CPV) enteritis gerelateerd aan excessieve morbiditeit en sterftecijfers die een vroege prognose vereisen om de therapie te vergemakkelijken en de ontwikkeling ervan terug te dringen. De laatste tijd zijn er talloze zakelijke immunochromatografische (IC) controlekits te vinden voor een snelle prognose, waarvoor een evaluatie van hun nauwkeurigheid vereist is. Vervolgens werd de precisie van een point-of-care IC-mengselcontroleapparatuur voor de detectie van canine coronavirus (CCoV)/CPV fecaal antigeen op dit onderzoek geëvalueerd.
Multicentrische willekeurige fecale monsters van 115 honden met gastro-enteritis waren gecontroleerd op de aanwezigheid van CPV-antigenen met behulp van de SensPERT® IC-mengselcontroleapparatuur en het gevolg was in tegenstelling tot de polymeraseketenrespons (PCR) als referentiecontrole. Parvovirus werd gedetecteerd in respectievelijk 105 (91,3%) en 108 (93,9%) fecale monsters door de point-of-care-controleapparatuur en PCR.
De IC-controleapparatuur voor het doel van de zorg bevestigde 95,4% relatieve gevoeligheid, 71,4% specificiteit, 98,1% constructieve voorspellende waarde, 50,0% ongunstige voorspellende waarde en 93,9% nauwkeurigheid vergelijkbaar met standaard PCR in de onderzochte monsters.
Deze point-of-care-controleapparatuur vertoonde bovendien een goede constructieve waarschijnlijkheidsratio (3,34), een zeer lage ongunstige waarschijnlijkheidsratio (0,07) en een redelijke afwikkeling (Kappa = 0,6) in tegenstelling tot standaard PCR.
Deze controleapparatuur is zeer nuttig gebleken bij het screenen van honden op CPV-infecties, en is een betrouwbaar hulpmiddel voor het diagnosticeren van CPV in standaardlaboratoria en afgelegen gebieden zonder laboratoria. Ongunstige leidt tot de IC-test met buitensporige verdenking van CPV een infectie moet aanvullend worden bevestigd met behulp van een superieure controle vergelijkbaar met PCR.

Verbetering van immunochromatografie  Bekijk  apparatuur  voor snelle detectie van specifiek IgG4-antilichaam in volbloedmonsters voor de prognose van menselijke gnathostomiasis

Menselijke gnathostomiasis is een gevaarlijke door voedsel overgedragen zoönose die wordt veroorzaakt door rondwormen van het geslacht  Gnathostoma . De parasiet kan vaak migreren naar het centrale zenuwstelsel, wat levensbedreigende ziekten en verlies van levens veroorzaakt. Hier rapporteren we een gloednieuwe point-of-care (POC) controleapparatuur, de gnathostomiasis bloed immunochromatografische controle (GB-ICT) apparatuur.
Optimale op testkits gebaseerde interventiestrategie voor verspreiding van epidemieën in heterogene complexe netwerken
De apparatuur is gebaseerd op recombinant  Gnathostoma spinigerum-  antigeen en detecteert bepaalde IgG4-antilichamen in volbloedmonsters (WBS’s). De GB-ICT-apparatuur bevestigde ongetwijfeld buitensporige diagnostische waarden met gesimuleerde WBS’s ( n  = 248), die waren verkregen door sera van patiënten met paarse bloedcellen te vullen. De nauwkeurigheid, gevoeligheid, specificiteit en constructieve en ongunstige voorspellende waarden waren respectievelijk 95,2%, 100%, 93,8%, 81,5% en 100%.

FAM-Phe-CMK FLISP™ Assay Kit

KF17314 25 Tests
EUR 291

FAM-Phe-CMK FLISP™ Assay Kit

KF17315 100 Tests
EUR 695

FAM-Lue-CMK FLISP™ Assay Kit

KF17316 25 Tests
EUR 291

SR-101-Leu-CMK FLISP™ Assay Kit

KF17321 100 Tests
EUR 695

FAM-Leu-CMK Serine Protease Assay Kit

abx299011-25tests 25 tests
EUR 566
 • Shipped within 1 week.

SR-101-Phe-CMK FLISP™ Assay Kit

KF17318 25 Tests
EUR 291

SR-101-Phe-CMK FLISP™ Assay Kit

KF17319 100 Tests
EUR 695

FAM-Phe-CMK Serine Protease Assay Kit

abx299010-25tests 25 tests
EUR 566
 • Shipped within 1 week.

FAM-Leu-DAP Serine Protease Assay Kit

abx299012-25tests 25 tests
EUR 566
 • Shipped within 1 week.

OPTIONAL GREEN FILTER (572NM)

GDBL-GREEN 1/pk
EUR 1052
Description: Lab Equipment; Axygen Branded EQ

Polycaspase Assay Kit, green

KF17200 25 Tests
EUR 304

Malachite Green Phosphate Assay Kit

abx298878-100Assays 100 Assays
EUR 378
 • Shipped within 5-10 working days.

Caspase 1 Assay Kit, green

KF17201 25 Tests
EUR 325

Caspase 2 Assay Kit, green

KF17202 25 Tests
EUR 304

Caspase 6 Assay Kit, green

KF17204 25 Tests
EUR 304

Caspase 8 Assay Kit, green

KF17205 25 Tests
EUR 304

Caspase 9 Assay Kit, green

KF17206 25 Tests
EUR 304

Caspase 10 Assay Kit, green

KF17207 25 Tests
EUR 304

Caspase 13 Assay Kit, green

KF17208 25 Tests
EUR 304

Malachite Green Phosphate Assay Kit

POMG-25H 2500
EUR 275
Description: High-throµghput phosphate assay using malachite green method at 620nm. Kit size: 2500 tests. Detection limit: 0.02 µM. Shelf life: 12 months. Shipping: ambient temp; storage: 4°C.

Malachite Green Phosphate Assay Kit

Z5030012 2,500 assays
EUR 342
Description: Premade ready to use kits will always come in handy. Get your experiment done right form the first try by using a validated kit with perfectly balanced reagents proportions and compatibility and by following a clear protocol.

FAM-Phe-DAP Serine Protease Assay Kit

abx299013-25tests 25 tests
EUR 582
 • Shipped within 1 week.

FAM-cAMP PDE IV substrate *Green Fluorescence*

13602 0.5 umol
EUR 306
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

FAM-cGMP PDE V substrate *Green Fluorescence*

13604 0.5 umol
EUR 306
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Caspase 3 & 7 Assay Kit, green

KF17203 25 Tests
EUR 304

EZCell? Phagocytosis Assay Kit (Green Zymosan)

K397-100
EUR 430

EZCell? Phagocytosis Assay Kit (Green E. coli)

K963-100
EUR 430

OxiSelect Intracellular ROS Assay Kit (Green Fluorescence)

STA-342 96 assays
EUR 635
Description: The OxiSelect ROS Assay Kit is a cell-based assay for measuring hydroxyl, peroxyl, and other reactive oxygen species activity within a cell. The assay employs the cell-permeable fluorogenic probe DCFH-DA, which diffuses into cells and is deacetylcated by cellular esterases into the non-fluorescent DCFH (Figure 1). In the presence of ROS, DCFH is rapidly oxidized to highly fluorescent DCF. Fluorescence is read on a standard fluorometric plate reader.

OxiSelect Intracellular ROS Assay Kit (Green Fluorescence)

STA-342-5 5 x 96 assays
EUR 2549
Description: The OxiSelect ROS Assay Kit is a cell-based assay for measuring hydroxyl, peroxyl, and other reactive oxygen species activity within a cell. The assay employs the cell-permeable fluorogenic probe DCFH-DA, which diffuses into cells and is deacetylcated by cellular esterases into the non-fluorescent DCFH (Figure 1). In the presence of ROS, DCFH is rapidly oxidized to highly fluorescent DCF. Fluorescence is read on a standard fluorometric plate reader.

OxiSelect Cellular Antioxidant Assay Kit (Green Fluorescence)

STA-349 192 assays
EUR 537
Description: The OxiSelect Cellular Antioxidant Assay Kit is a cell-based assay for measuring the activity of an exogenous antioxidant compound within adherent cells.  Cells are first cultured in a 96-well black fluorescence cell culture plate until confluent. Then the cells are pre-incubated with a cell-permeable DCFH-DA fluorescence probe dye and the bioflavonoid Quercetin, or the antioxidant sample being tested.  After a brief incubation, the cells are washed, and the reaction started by adding the Free Radical Initiator.  The Free Radical Initiator creates free radicals that convert the probe to highly fluorescent DCF.  The Quercetin inhibits the formation of free radicals, and thus DCF formation, in a concentration dependent manner.

Amplite™ Fluorimetric Acetylcholinesterase Assay Kit *Green Fluorescence*

11401 200 Tests
EUR 219
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12171501

Magainin Spacer Peptide

5-01496 4 x 1mg Ask for price

spacer 0.8mm (2)

EVS3100-SP-0.8 ea
EUR 40

spacer 1.5mm (2)

EVS3100-SP-1.5 ea
EUR 40

spacer 0.8mm (2)

EVS3200-SP-0.8 ea
EUR 48

spacer 1.5mm (2)

EVS3200-SP-1.5 ea
EUR 48

spacer 0.8mm (2)

EVS3300-SP-0.8 ea
EUR 48

spacer 1.5mm (2)

EVS3300-SP-1.5 ea
EUR 48

CMK

A3319-10 10 mg
EUR 502
Description: CMK is a RSK2 kinase inhibitor.

CMK

A3319-25 25 mg
EUR 701
Description: CMK is a RSK2 kinase inhibitor.

CMK

A3319-5 5 mg
EUR 321
Description: CMK is a RSK2 kinase inhibitor.

CMK

A3319-5.1 10 mM (in 1mL DMSO)
EUR 264
Description: CMK is a RSK2 kinase inhibitor.

CMK

HY-52101 2mg
EUR 187

Cell Meter™ Cell Viability Assay Kit *Green Fluorescence*

22786 500 Tests
EUR 219
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Cell Meter™ TUNEL Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence*

22849 50 Tests
EUR 306
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Amplite™ MMP-3 Activity Assay Kit *Green Fluorescence*

13512 100 Tests
EUR 306
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Amplite™ Fluorimetric HDAC Activity Assay Kit *Green Fluorescence*

13601 200 Tests
EUR 219
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Amplite™ Fluorimetric Alkaline Phosphatase Assay Kit *Green Fluorescence*

11953 500 Tests
EUR 219
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12171501

Amplite™ Fluorimetric Beta-Galactosidase Assay Kit *Green Fluorescence*

12601 500 Tests
EUR 306
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

EZClick? Myristoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K497-100
EUR 490

EZClick? Palmitoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K452-100
EUR 490

EZClick? Stearoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K453-100
EUR 490

OxiSelect Intracellular ROS Assay Kit (Green Fluorescence), Trial Size

STA-342-T 20 assays
EUR 345
Description: The OxiSelect ROS Assay Kit is a cell-based assay for measuring hydroxyl, peroxyl, and other reactive oxygen species activity within a cell. The assay employs the cell-permeable fluorogenic probe DCFH-DA, which diffuses into cells and is deacetylcated by cellular esterases into the non-fluorescent DCFH (Figure 1). In the presence of ROS, DCFH is rapidly oxidized to highly fluorescent DCF. Fluorescence is read on a standard fluorometric plate reader.

OxiSelect In Vitro ROS/RNS Assay Kit (Green Fluorescence)

STA-347 96 assays
EUR 612
Description: The OxiSelect In Vitro ROS/RNS Assay provides a sensitive method to detect total reactive oxygen species (ROS) plus reactive nitrogen species (RNS) in a wide variety of sample types. This assay employs a proprietary fluorogenic probe, DCFH-DiOxyQ; the probe is primed with a dequenching reagent to the highly reactive DCFH form. In the presence of ROS and RNS, the DCFH is rapidly oxidized to the highly fluorescent DCF.

OxiSelect In Vitro ROS/RNS Assay Kit (Green Fluorescence)

STA-347-5 5 x 96 assays
EUR 2428
Description: The OxiSelect In Vitro ROS/RNS Assay provides a sensitive method to detect total reactive oxygen species (ROS) plus reactive nitrogen species (RNS) in a wide variety of sample types. This assay employs a proprietary fluorogenic probe, DCFH-DiOxyQ; the probe is primed with a dequenching reagent to the highly reactive DCFH form. In the presence of ROS and RNS, the DCFH is rapidly oxidized to the highly fluorescent DCF.

Cell Navigator™ Fluorimetric Lipid Droplet Assay Kit *Green Fluorescence*

22730 200 Tests
EUR 219
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Amplite™ Fluorimetric Proteasome 20S Activity Assay Kit *Green Fluorescence*

13456 100 tests
EUR 306
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Amplite™ Universal Fluorimetric Protease Activity Assay Kit *Green Fluorescence*

13500 500 Tests
EUR 219
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Amplite™ Fluorimetric Caspase 3/7 Assay Kit *Green Fluorescence*

13503 500 Tests
EUR 306
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Amplite™ Universal Fluorimetric MMP Activity Assay Kit *Green Fluorescence*

13510 100 Tests
EUR 306
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Peroxynitrite Assay Kit *Green Fluorescence*

16315 100 Tests
EUR 350
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Amplite™ Fluorimetric Total Thiol Quantitation Assay Kit *Green Fluorescence*

5524 200 Tests
EUR 219
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

EZClick? Global Protein Synthesis Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence

K459-100
EUR 550

cmk Antibody

1-CSB-PA363865HA01EVN
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
 • Form: Liquid
 • Buffer: Preservative: 0.03% Proclin 300
  Constituents: 50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4 >95%, Protein G purified
Description: A polyclonal antibody against cmk. Recognizes cmk from Escherichia coli. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA

5-FAM

20-abx095073
 • EUR 523.00
 • EUR 370.00
 • EUR 1274.00
 • 1 g
 • 500 mg
 • 5 g
 • Shipped within 5-10 working days.

6-FAM

HY-66021 500mg
EUR 312

5-FAM

HY-66022 10mM/1mL
EUR 126

Cell Meter™ Caspase 8 Activity Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence*

22798 200 Tests
EUR 219
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Cell Meter™ Caspase 9 Activity Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence*

22799 200 Tests
EUR 306
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Cell Meter™ Intracellular Fluorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit *Green Fluorescence*

11503 200 Tests
EUR 263
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12171501

Cell Meter™ Fluorimetric Mitochondrial Superoxide Activity Assay Kit *Green Fluorescence*

16060 200 Tests
EUR 306
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Amplite™ Rapid Fluorimetric Total Thiol Quantitation Assay Kit *Green Fluorescence*

5528 200 Tests
EUR 219
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

EZClick? O-GalNAc Modified Glycoprotein Assay Kit (FACS/Microscopy, Green Fluorescence)

K560-100
EUR 490

EZClickTM Fucose (FucAz) Modified Glycoprotein Assay Kit (FACS/Microscopy, Green Fluorescence)

K592-100
EUR 490

EZClick? O-GlcNAc Modified Glycoprotein Assay Kit (FACS/Microscopy, Green Fluorescence)

K714-100
EUR 512

OxiSelect In Vitro ROS/RNS Assay Kit (Green Fluorescence), Trial Size

STA-347-T 20 assays
EUR 334
Description: The OxiSelect In Vitro ROS/RNS Assay provides a sensitive method to detect total reactive oxygen species (ROS) plus reactive nitrogen species (RNS) in a wide variety of sample types. This assay employs a proprietary fluorogenic probe, DCFH-DiOxyQ; the probe is primed with a dequenching reagent to the highly reactive DCFH form. In the presence of ROS and RNS, the DCFH is rapidly oxidized to the highly fluorescent DCF.

Branched Chain Amino Acid (Leu/Ile/Val) Colorimetric Assay Kit

K564-100
EUR 539

Branched Chain Amino Acid (Leu/Ile/Val) Colorimetric Assay Kit

K2085-100 100 assays
EUR 529

Cell Meter™ Live Cell Caspase 1 Binding Assay Kit *Green Fluorescence*

20108 25 Tests
EUR 306
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Cell Meter™ Live Cell Caspase 2 Binding Assay Kit *Green Fluorescence*

20111 25 Tests
EUR 306
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Cell Meter™ Live Cell Caspase 8 Binding Assay Kit *Green Fluorescence*

20115 25 Tests
EUR 306
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Cell Meter™ Live Cell Caspase 9 Binding Assay Kit *Green Fluorescence*

20117 25 Tests
EUR 306
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Cell Meter™ Live Cell Caspase 13 Binding Assay Kit *Green Fluorescence*

20125 25 Tests
EUR 306
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Live or Dead™ Cell Viability Assay Kit *Green/Red Dual Fluorescence*

22789 200 Tests
EUR 219
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Cell Meter™ Caspase 3/7 Activity Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence*

22796 200 Tests
EUR 219
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Total ROS Activity Assay Kit*Green Fluorescence*

22900 200 Tests
EUR 219
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

EZClick? Sialic Acid (ManAz) Modified Glycoprotein Assay Kit (FACS/Microscopy, Green Fluorescence)

K441-100
EUR 490

Decanoyl-RVKR-CMK

B5437-.5 500 µg
EUR 154

Decanoyl-RVKR-CMK

B5437-1 1 mg
EUR 228

Decanoyl-RVKR-CMK

B5437-5 5 mg
EUR 885

Ac-DEVD-CMK

C5528-1 1 mg
EUR 139
Description: Ac-DEVD-CMK is a cell-permeable and irreversible caspase-3 inhibitor [1][2][3]. Apoptosis is a process of programmed cell death that occurs in multicellular organisms.

Ac-DEVD-CMK

C5528-5 5 mg
EUR 457
Description: Ac-DEVD-CMK is a cell-permeable and irreversible caspase-3 inhibitor [1][2][3]. Apoptosis is a process of programmed cell death that occurs in multicellular organisms.

cmk Polyclonal Antibody

A50845 100 µg
EUR 570.55
Description: The best epigenetics products

FAM-LETD-FMK

13416 100 ug
EUR 263
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12352200

5-FAM Alkyne

951 100 mg
EUR 702
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12171501

6-FAM Azide

955 100 mg
EUR 702
 • R-phrase: R20, R21, R22
 • H-Phrase: H303, H313, H333
 • Symbol for dangerous compounds: Xn
 • UNSPEC Code: 12171501

Ten WBSs from clinically suspected gnathostomiasis sufferers had been all constructive in accordance with the GB-ICT equipment, whereas 10 WBSs from wholesome volunteers had been adverse. The GB-ICT equipment is an easy and handy POC testing device utilizing finger-prick blood samples: venous blood sampling and serum separation processes should not required. The GB-ICT equipment can help medical prognosis in distant areas and subject settings with out refined tools services.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post