Ontwikkeling van een met bio-inkjet bedrukte LAMP-testkit voor het detecteren van menselijke Afrikaanse trypanosomiasis

Development of a bio-inkjet printed LAMP test kit for detecting human African trypanosomiasis
Humane Afrikaanse trypanosomiasis (HAT) is zonder twijfel een van de onverzorgde tropische ziekten in Afrika bezuiden de Sahara. Vroege analyse en therapie voorafgaand aan de ontwikkeling van de ziekte zijn essentieel voor het overleven van HAT-patiënten. We hadden van tevoren een lus-gemedieerde isothermische amplificatie (LAMP) techniek voor HAT-analyse ontwikkeld waardoor de reagentia zijn gedroogd voor veldgebruik.
Bij dit onderzoek hebben we een semi-automatische cursus gebruikt om de controlebuizen te leveren met behulp van een bio-inkjetprinter om een ​​correcte productie te bereiken. De efficiëntie van de inkjetprinter geproduceerde gedroogde LAMP-controle (CZC-LAMP) bleek stabiel te zijn na opslag gedurende maar liefst 180 dagen bij 30 ° C. De diagnostische nauwkeurigheid van CZC-LAMP HAT werd geëvalueerd met behulp van DNA-monsters die zijn geëxtraheerd uit 116 Trypanosoma brucei gambiense-patiënten en 66 T. b. rhodesiense-patiënten.
De gevoeligheid was 72% voor T. b. gambiense (95%CI: 63%-80%) en 80% voor T. b. rhodesiense (95%CI: 69%-89%). De specificiteit die werd vastgesteld met gebruikmaking van DNA van 116 endemische management-DNA-monsters was 95% (95%CI: 89%-98%). De efficiëntie van de CZC-LAMP HAT en CZC-LAMP rHAT zijn bovendien geëvalueerd met behulp van 14 ruwe bloedlysaatmonsters verkregen van T. b. rhodesiense-patiënten en endemische managementmonsters verzameld in het Rumphi-district in Malawi.
De sensitiviteit en specificiteit waren elk 100% (95%CI: 77%-100%). Omdat de ontwikkelde CZC-LAMP-controle geen kille ketting of een stijlvol laboratorium vereist, is het veelbelovend om te worden gebruikt als een routinematig eenvoudig moleculair instrument voor point-of-care HAT-analyse in endemische gebieden.

Blote oog detectie van vocht in natuurlijke oplosmiddelen en verbetering van alginaat polymeerkorrels en  controle  cassettes als transporteerbaar  pakket

De nieuwe op dabsyl-thiofeen gebaseerde receptor DABT en het met kwik gecompliceerde DABT-Hg wordt gerapporteerd als een colorimetrische sensor voor snelle en delicate detectie van een hint van water in aprotische oplosmiddelen. De receptor dabsyl-thiofeen (gele kleuring) is voornamelijk gebaseerd op intramoleculaire kostenomschakeling in de aangeslagen toestand en bindt zich met de kwikionen (magenta kleuring) om een ​​colorimetrische respons te stimuleren. Het gecompliceerde kwik wordt gebruikt als een vochtsensor in THF, aceton en acetonitril als gevolg van zijn instabiliteit in vocht dat natuurlijke oplosmiddelen bevat.
De sonde vertoont een verhoogde gevoeligheid in de richting van water in THF (LOD = 0,0041% w/w), aceton (LOD = 0,0144% w/w) en acetonitril (LOD = 0,1008% w/w). De dissociatie van kwik uit probe-DABT Hg in de aanwezigheid van water is verantwoordelijk voor de colorimetrische reactie zoals blijkt uit de  1 H-NMR en ESI-MS-onderzoek. DABT-Hg is het primaire op kwik gebaseerde meest gecompliceerde voor de detectie van vocht in natuurlijke oplosmiddelen.
De papieren strook en PVA-magere film die met de sonde is gedoteerd, zijn efficiënt gebruikt om materiaal met vochtgehalte in natuurlijke oplosmiddelen te detecteren. DABT-Hg opgenomen alginaatkorrels zijn klaar om het watergehalte van triethylamine en ethyleenglycol te achterhalen. Verplaatsbare controlecassettes zijn ontwikkeld voor de detectie ter plaatse van gedestilleerde en niet-gedistilleerde vochtige oplosmiddelen in het chemisch laboratorium door middel van detectie met het blote oog.

Betere evaluatie toxiciteit van zware metalen verontreinigd water via een nieuwe fermentatieve bacteriën gebaseerde  controle  pakket

Het doel van dit onderzoek was het verbeteren van een gemakkelijke en betrouwbare controle van de microbiële toxiciteit, voornamelijk gebaseerd op fermentatieve micro-organismen om zwaar staal te evalueren (Hg 2+ , Cu 2+ , Cr 6+ , Ni 2+ , As 5+ of Pb 2+ )-vervuild water. De dominante soort controleorganismen die bij dit onderzoek werd gebruikt, was een sporenvormende fermentatieve bacterie, Clostridium guangxiense.
De toxiciteit van water werd bepaald op basis van de remming van de productie van fermentatieve benzine van de controleorganismen, die werd geanalyseerd door middel van een injectiespuittechniek. In totaal herkenden de controlekits op basis van fermentatieve bacteriën op bevredigende wijze een verhoogde toxiciteit van water, aangezien water verontreinigd was met buitensporige hoeveelheden zware metalen; desalniettemin waren de remmingsbereiken verschillend afhankelijk van de soort metalen.
De remmende resultaten van Hg2 + , Cu2 + , Cr6 + en Ni2 +  waren significant groter dan die van As5+  en Pb2 + . 24 h half-maximale efficiënte concentratie (EC 50 ) voor Hg 2+ Cu 2+ , Cr 6+ , Ni 2+ , als 5+ en Pb 2+  werden geanalyseerd 0,10, 0,51, 1,09, 3,61, respectievelijk 101,33 en 243,45 mg/L, wat bevestigt dat Hg 2+ , Cu 2+ , Cr 6+ en Ni 2+  extra giftig zijn voor de productie van fermentatieve benzine dan As5+  en Pb2 + .
De toxiciteitscontrole op basis van fermentatieve bacteriën vertegenwoordigt een verbetering ten opzichte van verschillende huidige toxiciteitsonderzoeken vanwege het gemak van eindpuntmeting, buitensporige reproduceerbaarheid en gunstige toepasbaarheid ter plaatse. Deze voordelen maken de fermentatieve, op bacteriën gebaseerde controle geschikt voor gemakkelijke en betrouwbare toxiciteitsscreening voor met zware metalen verontreinigd water.

Bi-stabiele Sudr + Ok etalagepop epidemieën en  controle  kits  gebruikt voor COVID-19

Gemotiveerd door de talrijke reacties van verschillende internationale locaties op de COVID-19-noodsituatie, ontwikkelen we hier een speelgoedetalagepop van de afhankelijkheid van de epidemieën die zich verspreiden op het aanbod van examens voor ziekte.
Onze etalagepop, die we SUDR+Oké noemen, staat op dezelfde oude SIR-etalagepop, met het onderscheid om de hele fractie besmette mensen in twee delen te splitsen: patiënten die niettemin onopgemerkt kunnen blijven en patiënten die al zijn gedetecteerd door middel van examens .
Ontwikkeling van een met bio-inkjet bedrukte LAMP-testkit voor het detecteren van menselijke Afrikaanse trypanosomiasis
Verder gaan we ervan uit dat daar examens verbeteren tegen een doorlopende vergoeding vanaf het begin van epidemieën, maar worden geconsumeerd om besmette mensen op te sporen. Opvallend is dat we een bistabiele gewoonten ontdekken tussen een sectie met een grote fractie verontreinigd en een sectie met een heel kleine fractie. We presenteren dat de scheiding tussen deze twee regimes wordt bepaald door een match tussen de snelheid van testen en een vergoeding van een infectie die zich op een bepaald moment ontvouwt.
We stellen bovendien dat het bestaan ​​van twee fasen niet afhankelijk is van de wiskundige selectie van het type tijdsperiode die de snelheid beschrijft waarmee onopgemerkte mensen worden onderzocht en gedetecteerd. Geïntroduceerde analyse impliceert {dat een} krachtige vroege testoefening, eerder dan de epidemieën zijn grote deel binnenkomen, waarschijnlijk epidemieën onder beheer kan behouden, en dat zelfs een heel kleine verandering van de testvergoeding over het bistabiele niveau een fluctuatie kan beslissen o f de omvang van de hele epidemieën van verschillende ordes van grootte.
Voor de echte software van praktische mannequin voor aanhoudende epidemieën, zouden we graag samenwerken met gebiedepidemiologen met als doel om kwantitatieve testmethoden te ontwikkelen.

Onderzoek naar anti-SARS-CoV-2 IgG en IgM antilichamen binnen de Lijders met COVID-19 door drie totaal verschillende ELISA  Controle  Kits

We onderzochten anti-SARS-CoV-2 IgG- en IgM-antilichamen in 45 serummonsters van 26 patiënten met COVID-19, die in ons ziekenhuis zijn opgenomen met behulp van drie totaal verschillende ELISA-kits. Alle patiënten hadden longontsteking bij opname en zeven patiënten hadden mechanische beademingshulp nodig en werden in extreme gevallen gegroepeerd. Anti-SARS-CoV-2 IgG- en IgM-antilichamen bleken gedeeltelijk constructief te zijn tussen de zesde en 10e dag, meer dan 84% constructief tussen de 11e en 15e dag en 100% na de 16e dag. Eén ELISA-pakket onthulde een slechtere gevoeligheid voor anti-SARS-CoV-2 IgM-antilichaam.

Green One-Step qRT-PCR SuperMix

20-abx09803820ulSystems
 • EUR 495.00
 • EUR 746.00
 • 100 rxns × 20 ul Systems
 • 400 rxns × 20 ul Systems
 • Shipped within 5-10 working days.

Probe One-Step qRT-PCR SuperMix

20-abx09804220ulSystems
 • EUR 592.00
 • EUR 1024.00
 • 100 rxns × 20 ul Systems
 • 400 rxns × 20 ul Systems
 • Shipped within 5-10 working days.

Green Two-Step qRT-PCR SuperMix

abx098035-50rxns20ulRTSystems300rxns20ulqPCRSystems 50 rxns × 20 ul (RTSystems) / 300 rxns × 20 ul (qPCRSystems)
EUR 648
 • Shipped within 5-10 working days.

Green One-Step qRT-PCR SuperMix (GC Rich)

20-abx09803920ulSystems
 • EUR 592.00
 • EUR 1024.00
 • 100 rxns × 20 ul Systems
 • 400 rxns × 20 ul Systems
 • Shipped within 5-10 working days.

Probe One-Step qRT-PCR SuperMix (GC Rich)

20-abx09804120ulSystems
 • EUR 495.00
 • EUR 746.00
 • 100 rxns × 20 ul Systems
 • 400 rxns × 20 ul Systems
 • Shipped within 5-10 working days.

Green miRNA Two-Step qRT-PCR SuperMix

abx098036-20rxns20ulRTSystems500rxns20ulqPCRSystems 20 rxns × 20 ul (RTSystems) / 500 rxns × 20 ul (qPCRSystems)
EUR 885
 • Shipped within 5-10 working days.

Green Two-Step qRT-PCR SuperMix (GC Rich)

abx098037-50rxns20ulRTSystems300rxns20ulqPCRSystems 50 rxns × 20 ul (RTSystems) / 300 rxns × 20 ul (qPCRSystems)
EUR 801
 • Shipped within 5-10 working days.

One-Step BrightGreen qRT-PCR-iCycler

G471-iC 100 rxn (20 ul/rxn)
EUR 158

One-Step BrightGreen qRT-PCR-ROX

G471-R 100 rxn (20 ul/rxn)
EUR 158

One-Step TaqProbe qRT-PCR-ROX

G493-P 100 rxn (20 ul/rxn)
EUR 158

One-Step TaqProbe qRT-PCR-iCycler

G493-PC 100 rxn (20 ul/rxn)
EUR 158

HiScript II One Step qRT-PCR Probe Kit

Q222-01 100 rxn (50 μl/rxn)
EUR 330

One Step MultiPlex qRT PCR Kit with Probe

9K-005-0012 100Rxn, 100prep
EUR 310.13
 • Product category: PCR Related/PCR Kits (qRT-PCR)

One-Step BrightGreen qRT-PCR-Low ROX

G471-LR 100 rxn (20 ul/rxn)
EUR 158

One-Step BrightGreen qRT-PCR-No Dye

G471-S 100 rxn (20 ul/rxn)
EUR 158

One-Step TaqProbe qRT-PCR-Low ROX

G493-PL 100 rxn (20 ul/rxn)
EUR 158

One-Step TaqProbe qRT-PCR-No Dye

G493-PS 100 rxn (20 ul/rxn)
EUR 158

ExCellenCT One-Step BrightGreen qRT-PCR-iCycler

G917-iC 25 Preps 100 x 20 ul reactions
EUR 177

ExCellenCT One-Step BrightGreen qRT-PCR-ROX

G917-R 25 Preps 100 x 20 ul reactions
EUR 177

ExCellenCT One-Step TaqProbe qRT-PCR-ROX

G918-P 25 Preps 100 x 20 ul reactions
EUR 177

ExCellenCT One-Step TaqProbe qRT-PCR-iCycler

G918-PC 25 Preps 100 x 20 ul reactions
EUR 177

HiScript II One Step qRT-PCR SYBR Green Kit

Q221-01 100 rxn (50 μl/rxn)
EUR 330

HiScript II U+ One Step qRT-PCR Probe Kit

Q223-01 100 rxn (50 μl/rxn)
EUR 370

ExCellenCT One-Step BrightGreen qRT-PCR-Low ROX

G917-LR 25 Preps 100 x 20 ul reactions
EUR 177

ExCellenCT One-Step BrightGreen qRT-PCR-No Dye

G917-S 25 Preps 100 x 20 ul reactions
EUR 177

ExCellenCT One-Step TaqProbe qRT-PCR-Low ROX

G918-PL 25 Preps 100 x 20 ul reactions
EUR 177

ExCellenCT One-Step TaqProbe qRT-PCR-No Dye

G918-PS 25 Preps 100 x 20 ul reactions
EUR 177

One-Step RT-PCR SuperMix (+dye) (4 kb)

abx098027-200rxns20ulSystems 200 rxns × 20 ul Systems
EUR 606
 • Shipped within 5-10 working days.

One-Step RT-PCR SuperMix (+dye) (8 kb)

abx098028-200rxns20ulSystems 200 rxns × 20 ul Systems
EUR 662
 • Shipped within 5-10 working days.

One-Step RT-PCR SuperMix (+dye) (8 kb)

abx098029-200rxns20ulSystems 200 rxns × 20 ul Systems
EUR 857
 • Shipped within 5-10 working days.

PCR SuperMix

20-abx098887
 • EUR 272.00
 • EUR 578.00
 • 1 ml
 • 5 ml
 • Shipped within 5-10 working days.

Two-Step RT-PCR SuperMix (12 kb)

abx098025-50rxns20ulRTSystems80rxns50ulPCRSystems 50 rxns × 20 ul (RT Systems) / 80 rxns × 50 ul (PCR Systems)
EUR 606
 • Shipped within 5-10 working days.

Two-Step RT-PCR SuperMix (15 kb)

abx098026-50rxns20ulRTSystems80rxns50ulPCRSystems 50 rxns × 20 ul (RT Systems) / 80 rxns × 50 ul (PCR Systems)
EUR 759
 • Shipped within 5-10 working days.

Pro QPCR SuperMix Kit

K5053200 200 reactions
EUR 188
Description: Premade ready to use kits will always come in handy. Get your experiment done right form the first try by using a validated kit with perfectly balanced reagents proportions and compatibility and by following a clear protocol.

Pro QPCR SuperMix Kit

K5053400 400 reactions
EUR 299
Description: Premade ready to use kits will always come in handy. Get your experiment done right form the first try by using a validated kit with perfectly balanced reagents proportions and compatibility and by following a clear protocol.

PCR SuperMix (-dye)

20-abx098002
 • EUR 411.00
 • EUR 189.00
 • EUR 258.00
 • 15 ml
 • 1 ml
 • 5 ml
 • Shipped within 5-10 working days.

PCR SuperMix (+dye)

20-abx098003
 • EUR 411.00
 • EUR 189.00
 • EUR 6174.00
 • EUR 258.00
 • 15 ml
 • 1 ml
 • 480 ml
 • 5 ml
 • Shipped within 5-10 working days.

Plus PCR SuperMix

20-abx098888
 • EUR 244.00
 • EUR 467.00
 • 1 ml
 • 5 ml
 • Shipped within 5-10 working days.

Green-2-Go 1-Step qRT-PCR Mastermix-iCycler

QPCR011-iC 100Rxn
EUR 239.23
 • Product category: PCR Related/PCR Premix (qRT-PCR)

T PCR SuperMix (-dye)

20-abx098005
 • EUR 203.00
 • EUR 342.00
 • 1 ml
 • 5 ml
 • Shipped within 5-10 working days.

T PCR SuperMix (+dye)

20-abx098006
 • EUR 203.00
 • EUR 342.00
 • 1 ml
 • 5 ml
 • Shipped within 5-10 working days.

EasyPfu PCR SuperMix (-dye)

20-abx098009
 • EUR 203.00
 • EUR 342.00
 • 1 ml
 • 5 ml
 • Shipped within 5-10 working days.

FastPfu PCR SuperMix (-dye)

20-abx098010
 • EUR 244.00
 • EUR 495.00
 • 1 ml
 • 5 ml
 • Shipped within 5-10 working days.

Green-2-Go 1-Step qRT-PCR Mastermix-Low Rox

QPCR012-LR 100Rxn
EUR 239.23
 • Product category: PCR Related/PCR Premix (qRT-PCR)

Pro QPCR SuperMix Kit - ROX premixed

K5056200 200 reactions
EUR 188
Description: Premade ready to use kits will always come in handy. Get your experiment done right form the first try by using a validated kit with perfectly balanced reagents proportions and compatibility and by following a clear protocol.

Pro QPCR SuperMix Kit - ROX premixed

K5056400 400 reactions
EUR 299
Description: Premade ready to use kits will always come in handy. Get your experiment done right form the first try by using a validated kit with perfectly balanced reagents proportions and compatibility and by following a clear protocol.

T-Pro Gel/PCR DNA Purification Maxi Kit (10)

RB94-NEL010 10preps/Kit
EUR 161

T-Pro Gel/PCR DNA Purification Mini Kit (100)

RB94-NES100 100preps/Kit
EUR 161

T-Pro Gel/PCR DNA Purification Mini Kit (250)

RB94-NES250 250preps/Kit
EUR 222

One-Step RT-PCR Kit

G174 100 x 50 ul reactions
EUR 233

Pospiviroid One-Step PCR kit

Oneq-A546-100R 100T
EUR 933
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Pospiviroid.

Pospiviroid One-Step PCR kit

Oneq-A546-150R 150T
EUR 1060.6
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Pospiviroid.

Pospiviroid One-Step PCR kit

Oneq-A546-50R 50T
EUR 751.75
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Pospiviroid.

Lactobacillus One-Step PCR kit

Oneq-A566-100D 100T
EUR 747.4
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Lactobacillus.

Lactobacillus One-Step PCR kit

Oneq-A566-150D 150T
EUR 838.75
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Lactobacillus.

Lactobacillus One-Step PCR kit

Oneq-A566-50D 50T
EUR 628.5
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Lactobacillus.

Lactococcus One-Step PCR kit

Oneq-A567-100D 100T
EUR 747.4
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Lactococcus.

Lactococcus One-Step PCR kit

Oneq-A567-150D 150T
EUR 838.75
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Lactococcus.

Lactococcus One-Step PCR kit

Oneq-A567-50D 50T
EUR 628.5
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Lactococcus.

Leuconostoc One-Step PCR kit

Oneq-A569-100D 100T
EUR 747.4
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Leuconostoc.

Leuconostoc One-Step PCR kit

Oneq-A569-150D 150T
EUR 838.75
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Leuconostoc.

Leuconostoc One-Step PCR kit

Oneq-A569-50D 50T
EUR 628.5
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Leuconostoc.

Pediococcus One-Step PCR kit

Oneq-A571-100D 100T
EUR 747.4
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Pediococcus.

Pediococcus One-Step PCR kit

Oneq-A571-150D 150T
EUR 838.75
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Pediococcus.

Pediococcus One-Step PCR kit

Oneq-A571-50D 50T
EUR 628.5
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Pediococcus.

Halobacillus One-Step PCR kit

Oneq-A635-100D 100T
EUR 747.4
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Halobacillus.

Halobacillus One-Step PCR kit

Oneq-A635-150D 150T
EUR 838.75
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Halobacillus.

Halobacillus One-Step PCR kit

Oneq-A635-50D 50T
EUR 628.5
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Halobacillus.

Enterovirus One-Step PCR kit

Oneq-H433-100R 100T
EUR 933
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Enterovirus.

Enterovirus One-Step PCR kit

Oneq-H433-150R 150T
EUR 1060.6
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Enterovirus.

Enterovirus One-Step PCR kit

Oneq-H433-50R 50T
EUR 628.5
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Enterovirus.

Mengovirus One-Step PCR kit

Oneq-H453-100R 100T
EUR 933
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Mengovirus.

Mengovirus One-Step PCR kit

Oneq-H453-150R 150T
EUR 1060.6
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Mengovirus.

Mengovirus One-Step PCR kit

Oneq-H453-50R 50T
EUR 751.75
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Mengovirus.

Astrovirus One-Step PCR kit

Oneq-H491-100R 100T
EUR 933
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Astrovirus.

Astrovirus One-Step PCR kit

Oneq-H491-150R 150T
EUR 1060.6
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Astrovirus.

Astrovirus One-Step PCR kit

Oneq-H491-50R 50T
EUR 751.75
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Astrovirus.

Calicivirus One-Step PCR kit

Oneq-H493-100R 100T
EUR 933
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Calicivirus.

Calicivirus One-Step PCR kit

Oneq-H493-150R 150T
EUR 1060.6
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Calicivirus.

Calicivirus One-Step PCR kit

Oneq-H493-50R 50T
EUR 751.75
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Calicivirus.

Adenovirus One-Step PCR kit

Oneq-H501-100D 100T
EUR 747.4
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Adenovirus.

Adenovirus One-Step PCR kit

Oneq-H501-150D 150T
EUR 838.75
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Adenovirus.

Adenovirus One-Step PCR kit

Oneq-H501-50D 50T
EUR 628.5
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Adenovirus.

Polyomavirus One-Step PCR kit

Oneq-H515-100D 100T
EUR 747.4
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Polyomavirus.

Polyomavirus One-Step PCR kit

Oneq-H515-150D 150T
EUR 838.75
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Polyomavirus.

Polyomavirus One-Step PCR kit

Oneq-H515-50D 50T
EUR 628.5
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Polyomavirus.

Sapovirus One-Step PCR kit

Oneq-H630-100R 100T
EUR 933
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Sapovirus.

Sapovirus One-Step PCR kit

Oneq-H630-150R 150T
EUR 1060.6
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Sapovirus.

Sapovirus One-Step PCR kit

Oneq-H630-50R 50T
EUR 751.75
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Sapovirus.

Parechovirus One-Step PCR kit

Oneq-H642-100R 100T
EUR 933
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Parechovirus.

Parechovirus One-Step PCR kit

Oneq-H642-150R 150T
EUR 1060.6
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Parechovirus.

Parechovirus One-Step PCR kit

Oneq-H642-50R 50T
EUR 751.75
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Parechovirus.

Metapneumovirus One-Step PCR kit

Oneq-H643-100R 100T
EUR 933
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Metapneumovirus.

Metapneumovirus One-Step PCR kit

Oneq-H643-150R 150T
EUR 1060.6
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Metapneumovirus.

Metapneumovirus One-Step PCR kit

Oneq-H643-50R 50T
EUR 751.75
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Metapneumovirus.

Entamoeba One-Step PCR kit

Oneq-H683-100D 100T
EUR 747.4
 • Contact us in order to know the reactivity of the kit.
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Entamoeba.

Destructieve omzetting van IgM-antilichaam werd niet opgemerkt binnen de 30e dag in ons cohort. Alle drie de ELISA-kits bevestigden geen foutieve constructieve respons voor ongunstige serummonsters. Tussen extreme en gemiddelde omstandigheden was er geen belangrijk onderscheid binnen de tendensen van anti-SARS-CoV-2 IgG- en IgM-antilichamen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post