Een vergelijkende analyse van methoden (LC-MS/MS, LC-MS en Rapid Test Kits) voor de bepaling van diarree-toxines van schaaldieren in oesters, mosselen en pipis

A Comparative Analysis of Methods (LC-MS/MS, LC-MS and Rapid Test Kits) for the Determination of Diarrhetic Shellfish Toxins in Oysters, Mussels and Pipis
Snelle strategieën voor de detectie van biotoxines in schaaldieren kunnen de vishandel helpen en het welzijn van het publiek beschermen. Diarretische schelpdiertoxines (DST’s) worden geproduceerd door soorten van het dinoflagellaatgeslacht  Dinophysis , maar de vergelijkende werkzaamheid van hun detectiestrategieën is niet systematisch vastgesteld.
Hier onderzochten we de zomertijd in puntige en natuurlijk besmette schelpdieren-Sydney Rock Oysters ( Saccostrea glomerata ), Pacific Oysters ( Magallana gigas / Crassostrea gigas ), blauwe mosselen ( Mytilus galloprovincialis ) en Pipis ( Plebidonax deltoides / Donax deltoides ), met behulp van LC- MS/MS en LC-MS in vier laboratoria en 5 snelle controlekits (kwantitatieve Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) en Protein Phosphatase Inhibition Assay (PP2A), en kwalitatieve Lateral Stream Assay (LFA)).
We ontdekten dat alle toxines in alle soorten heel goed kunnen worden teruggevonden door alle laboratoria die LC-MS/MS (vloeistofchromatografie-tandem-massaspectrometrie) en LC-MS (vloeistofchromatografie-massaspectrometrie) gebruiken; desalniettemin was DST-herstel bij lage en gemiddelde concentraties (<0,1 mg/kg) variabel (0-150%), terwijl herstel bij hoge concentraties (>0,86 mg/kg) groter was (60-262%).
Hoewel er geen duidelijke variaties waren waargenomen tussen schelpdieren, leverden alle kits een onaanvaardbaar buitensporig stadium (25-100%) van foutief conforme resultaten voor verrijkte monsters. De LFA- en de PP2A-kits zijn naar tevredenheid uitgevoerd voor natuurlijk verontreinigde pipi’s (respectievelijk 0%, 5% foutief compliant). Er zijn correlaties geweest tussen piekrijke zomertijd en kwantitatieve strategieën waren het hoogst voor LC-MS (r 2  = 0,86) en het PP2A-pakket (r 2  = 0,72). Al met al helpen onze resultaten niet om momenteel een DST-snelcontrolepakket te gebruiken als een op zichzelf staande maatregel voor kwaliteitsborging.

Groei van humaan toxo-IgG ELISA-  apparatuur en valse positiviteit van latexagglutinatie  Bekijk  de prognose van toxoplasmose

Toxoplasma gondii  is een intracellulaire zoönotische parasiet die een infectie veroorzaakt bij verschillende warmbloedige dieren en mensen. Het voornaamste doel van dit onderzoek was het evalueren van de diagnostische waarde van het recombinante SAG1-antigeen (rSAG1) voor  T. gondii- IgG-screening door de Human Toxo IgG ELISA-apparatuur (oké).
Het rSAG1 werd tot expressie gebracht in  E. coli  (DE3) en het werd gezuiverd door middel van metaalaffiniteitschromatografie. De rSAG1 werd bevestigd door immunoblotting en had een band van 35 kDa. Complete van 400 menselijke sera waren onderzocht door LAT en Okay. 100 en tweeëntwintig (30,5%) sera waren optimistisch ontdekt door LAT en negenentachtig (22,25%) sera waren optimistisch ontdekt door Okay. Van de 400 monsters waren er 80 gekozen om de efficiëntie van Okay by business  Toxoplasma gondii  IgG ELISA Equipment (C) te beoordelen.
Van de 80 menselijke sera waren 55 (68,75%) optimistisch ontdekt, 25 (31,25%) destructief ontdekt door respectievelijk Okay en C. De grenswaarde voor Okay was 0,398 en werd berekend door de attribuutcurve van de ontvanger-operator. De ELISA-platen waren gecoat met een geoptimaliseerde focus van rSAG1 = 0,125 µg/ml, en de controle werd uitgevoerd door de sera te verdunnen tot 1:50. De sensitiviteit en specificiteit van Okay waren respectievelijk 98,5% en 100%.
De zes sera (Oké  L + ) waren optimistisch ontdekt door LAT en deze menselijke sera waren later geëvalueerd door Western-blot-evaluatie. Deze sera produceerden bij WB-evaluatie geen band gelijk aan 35 kDa, dus LAT produceerde vals-positieve resultaten.

Nieuwe kindscreening op aangeboren hypothyreoïdie – wetenschappelijke analyse en vergelijkbaarheid van twee totaal verschillende  Bekijk  kits  voor de wilskracht van TSH in gedroogde bloedmonsters op twee totaal verschillende platforms

Nieuwe kinderscreening (NBS) voor congenitale hypothyreoïdie (CH) begon in de jaren zeventig met de introductie van radio-immunoassays (RIA) voor het meten van thyroxine (T4) en thyroïdstimulerend hormoon (TSH). In het geval van delicate enzym-immuuntests (EIA, FIA, FEIA), waren de RIA’s veranderd binnen de nieuwe kinderscreeningslaboratoria.
Met de groeiende verscheidenheid aan analyten en centralisatie van NBS, is er een stijgende vraag naar volledige automatisering. In het midden van de validatie van de methodologie stonden twee volledig geautomatiseerde platforms voor de inzet van TSH in gedroogde bloedmonsters (DBS) tegenover elkaar. De GSP van PerkinElmer (PE) en de NS2400 van Labsystems (LDx), samen met de nuttige controlekits van elke producent. Elk programma bevestigde een goede efficiëntie, met recovery’s van 103,0% (LDx) en 98,5% (PE), en CV’s voor intra- en interassayvariaties bij talrijke concentraties, tussen 4,3 en 15,7. Elke assays had correlatie (r 2  = 0,8814).
Met het LDx/NS2400-platform waren de TSH-waarden binnen de impliciete 2,09 mU/L groter; niettemin was het onderscheid van elke uitkomst van de implicie binnen ±2 SD, tot wel 30 mU/L, en alleen voor waarden boven 50 mU/L bleek het onderscheid groter te zijn. Dit heeft echter geen invloed op de wetenschappelijke interpretatie. Er waren geen valse destructieve resultaten opgemerkt met beide 2 platforms. TSH-resultaten verkregen met de LDx/NS2400 waren nauwelijks groter dan deze verkregen met de PE/GSP; desalniettemin daalde de recall-vergoeding: 0,059% in vergelijking met 0,063%.
Dit kan worden gedefinieerd door de veel smallere verdeling van TSH-waarden. Kortom, elk platform is even geschikt voor middelgrote en enorme NBS-laboratoria. Toch heeft het LDx/NS2400 platform door de extra open constructie een aantal voordelen ten opzichte van het volledig gesloten PE/GSP platform.

Een grote staghorn-steen herkend en beheerd bij een asymptomatische getroffen persoon met behulp van de “Nierschade  Kijk eens naar  ( apparatuur )” ter plaatse urinetest: een casusrapport

The Kidney Harm Take a look at (KIT) Stone-Rating geeft een doelmaat van steenbelasting. Niet zoals urinaire oververzadiging, beoordelen de KIT Stone-Scores de onderliggende steenziekte enigszins dan de samenstelling van de opgeloste stof in de urine.
We rapporteren een geval van een 43-jarig meisje zonder historisch verleden van nefrolithiasis die een electieve, vrijwillige KIT-test onderging en werd erkend met een grote staghorn-niersteen na een onverwachte, duidelijk verhoogde beoordeling. Deze wetenschappelijke situatie benadrukt het potentiële toekomstige gebruik van de niet-invasieve urine-KIT-assay als een betrouwbaar niet-invasief apparaat om urinesteenziekte op te sporen en te controleren.
Een vergelijkende analyse van methoden (LC-MS/MS, LC-MS en Rapid Test Kits) voor de bepaling van diarree-toxines van schaaldieren in oesters, mosselen en pipis

Diagnostische nauwkeurigheid van snel antigeen  Bekijk  kits  voor het detecteren van SARS-CoV-2: een systematisch overzicht en meta-evaluatie van 17.171 vermoedelijke COVID-19-patiënten

Een vroege prognose blijft even essentieel als de voorbereidende fase van de COVID-19-pandemie. Aangezien RT-PCR over het algemeen niet mogelijk zal zijn in het creëren van landen of plattelandsgebieden, zouden welzijnsprofessionals een snelle antigeencontrole (RAT) kunnen gebruiken om de prognose te minimaliseren. Niettemin moet de werkzaamheid van RAT maar volledig worden onderzocht.
Daarom hebben we geprobeerd de algemene efficiëntie van RAT in de prognose van SARS-CoV-2 te beoordelen. Voornamelijk gebaseerd op ons PROSPERO-geregistreerde protocol (CRD42021231432), doorzochten we online databases (dwz PubMed, Google Scholar, Scopus en Net of Science) en analyseerden we de totale gepoolde specificiteit en gevoeligheid van RAT samen met het onderzoeken van hoge kwaliteit, publicatiebias, heterogeniteit en extra.
De algemene gepoolde specificiteit en sensitiviteit van RAT werd gedetecteerd als 99,4% (95% Cl: 99,1-99,8;  2  = 90%) en 68,4% (95% Cl: 60,8-75,9;  2  = 98%) ingesteld. In subgroepanalyses waren nasofaryngeale monsters en monsters van symptomatische aangedane personen extra delicaat geweest in RAT, terwijl was ontdekt dat cyclusdrempelwaarden (Ct) een omgekeerd verband hadden met gevoeligheid.

Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Real Time RT-PCR Kit

RR-0478-02 25 tests/kit
EUR 991
 • For use with PE5700, MJ-Opticon & other single color systems, ABI7000, ABI7300, ABI7500, ABI7900, ABI StepOne, StepOne plus, MJ-Opticon2, MJ-chromo4, MX3000P, MX3005P, Smart Cycler II, Rotor-Gene 6000, LightCycler 480, CFX 96, Life 96, Slan 96, iCycl
 • Show more
Description: Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time RT-PCR Kit is used for the qualitative detection of a novel coronavirus, which was identified in 2019 at Wuhan City, Hubei Province, China, in upper respiratory tract specimens (nasopharyngeal extracts, deep cough sputum, etc.) and lower respiratory tract specimens (alveoli irrigation fluid, etc.) by real time PCR systems.

hsa-mir-521 Real-Time RT-PCR Detection and U6 Calibration Kit

20-abx097601
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

0,1ML THIN WALL TUBES 8 PER STRIP. CLEAR & REAL TIME STRIP CAPS

PCR-0108-LP-RT-C 125/pk
EUR 709
Description: PCR Plates & Tubes; PCR Strip Tubes and Strip Caps - Axygen

0,1ML THIN WALL TUBES 8 PER STRIP. WHITE & REAL TIME STRIP CAPS

PCR-0108-LP-RT-W 125/pk
EUR 770
Description: PCR Plates & Tubes; PCR Strip Tubes and Strip Caps - Axygen

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 100 uL

11010 100 uL
EUR 59

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 2 mL

61010 2 mL
EUR 363

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 1.5 mL

51010 1.5 mL
EUR 331

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 1 mL

41010 1 mL
EUR 249

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 10 mL

81010 10 mL
EUR 869

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 5 mL

71010 5 mL
EUR 625

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 50 mL

91010 50 mL
EUR 3169

hsa-let-7a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097603
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-let-7b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097604
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-let-7c Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097605
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-let-7d Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097606
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-let-7e Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097607
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-let-7f Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097608
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-let-7g Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097609
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-let-7i Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097610
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-let-7f Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097611
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-1 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097612
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-7 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097613
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-9 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097614
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-9* Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097615
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-10a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097616
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-10b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097617
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-10a* Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097618
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-15a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097619
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-15b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097620
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-16 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097622
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-18a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097625
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-18b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097626
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-19a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097627
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-19b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097628
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-20a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097629
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-20b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097630
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-21 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097631
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-22 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097632
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-23a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097633
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-23b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097634
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-25 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097636
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-26a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097637
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-26b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097638
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-27a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097639
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-27b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097640
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-29a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097642
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-29b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097643
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-29c Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097644
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-30a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097645
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-30b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097647
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-30c Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097648
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-30d Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097650
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-30e Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097651
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-31 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097652
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-32 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097653
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-33a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097654
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-34a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097657
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-34b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097659
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-92a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097661
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-92b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097662
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-93 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097663
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-95 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097664
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-96 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097665
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-98 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097666
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-99a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097667
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-99b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097669
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-100 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097671
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-101 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097673
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-103 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097675
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-105 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097676
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-106a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097677
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-106b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097678
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-107 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097679
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-124 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097680
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-125a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097681
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-127 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097686
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-129 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097689
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-130a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097690
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-130b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097691
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-132 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097692
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-133a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097693
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-133b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097694
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-134 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097695
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-135b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097696
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-137 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097699
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-138 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097700
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-139 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097701
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-140 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097702
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-141 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097703
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-143 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097706
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-145 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097708
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-146a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097709
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-149 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097711
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-150 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097712
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-151 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097714
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

hsa-mir-152 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097715
 • EUR 732.00
 • EUR 1038.00
 • EUR 523.00
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns
 • Shipped within 3 weeks.

Binnen de Europese en Amerikaanse populaties bevestigde RAT een hogere efficiëntie. Hoewel de gevoeligheid van RAT maar verbeterd moet worden, kan het toch een andere zijn op locaties met een slechte laboratoriumopstelling. Desalniettemin kunnen de destructieve monsters van RAT opnieuw worden getest met behulp van RT-PCR om valse destructieve resultaten te verminderen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Optimal test-kit-based intervention strategy of epidemic spreading in heterogeneous complex networks

Optimale op testkits gebaseerde interventiestrategie voor verspreiding van epidemieën in heterogene complexe netwerkenOptimale op testkits gebaseerde interventiestrategie voor verspreiding van epidemieën in heterogene complexe netwerken

We stellen een deterministische compartimentele etalagepop van infectieziekten voor die de controlekits beschouwt als een noodzakelijk ingrediënt voor de onderdrukking en mitigatie van epidemieën. Er wordt een rigoureuze simulatie (met een